top of page
3d-illustration-cardboard-boxes-storage-warehouse-shelves 1.png

​TIN TỨC

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG KHO HÀNG


📌 Phần mềm Giải pháp Quản lý Kho TKELog WMS hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động trong kho, từ việc nhập hàng, xử lý đơn hàng, đến việc xuất hàng. Với nhiều tính năng và công nghệ hiện đại, TKELog WMS không chỉ đơn thuần là một hệ thống quản lý hàng tồn kho mà còn là một công cụ cần thiết để đo lường và cải thiện hiệu quả hoạt động trong kho hàng.


📌 TKELog WMS cung cấp một loạt các chỉ số KPI (Key Performance Indicators - Chỉ số đo lường hiệu quả công việc) để hỗ trợ khách hàng trong việc đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động kho hàng của họ.


📌 Dưới đây là một số KPI chính mà TKELog WMS đã và đang hỗ trợ tại nhiều kho khách hàng lớn nhỏ khác nhau:


1. KPI NHẬN HÀNG:

   - Thời gian xử lý đơn hàng.

   - Thời gian nhận và kiểm tra hàng hoá.

   - Thời gian đưa hàng lên kệ.


2. KPI XUẤT HÀNG:

   - Thời gian xử lý đơn hàng.

   - Thời gian soạn hàng.

   - Thời gian đóng gói hàng.

   - Thời gian hàng chờ tại bãi.


3. KPI NHÂN VIÊN:

   - Báo cáo sản lượng nhập hàng theo nhân viên.

   - Báo cáo sản lượng soạn hàng theo nhân viên.

   - Báo cáo sản lượng sắp xếp (sorting hàng) theo nhân viên.

   - Báo cáo sản lượng đóng gói hàng theo nhân viên.

   - Báo cáo sản lượng giao hàng theo nhân viên.


4. SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN

   - Sản lượng hàng hoá hàng giờ: Số lượng hàng hoá được xử lý hoặc di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể.


📌 Các chỉ số này giúp quản lý, đo lường hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất của hoạt động kho, từ quá trình nhận hàng, xử lý đơn hàng, công việc của nhân viên đến sử dụng tài nguyên và thời gian một cách hiệu quả nhất.


Comments


bottom of page