top of page

 QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ KHO HÀNG TỐI ƯU - HIỆU QUẢ
CÙNG TKELOG

WMS

TKELOG WMS được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp muốn nâng cao dịch vụ kho vận, lưu trữ. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong mảng phát triển phần mềm Logistics đã được áp dụng chứng thực ở hàng trăm công ty lớn TKELOG tin rằng mang đến được cho quý khách một giải pháp chuẩn về kho vận với một mức giá cực kỳ hợp lý.

TMS

TKELOG TMS được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp muốn nâng cao dịch vụ điều vận. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong mảng phát triển phần mềm Logistics đã được áp dụng chứng thực ở hàng trăm công ty lớn TKELOG tin rằng mang đến được cho quý khách một giải pháp chuẩn về vận tải với một mức giá cực kỳ hợp lý.

bottom of page